Banner homepagina

Hondenschool Sociaal Leren

Welkom op onze website!

Sociaal leren

Deze term staat letterlijk voor het “verwerven van gedrag door anderen te observeren” Dit kunnen andere honden zijn, maar ook jij als baas word vaak geobserveerd. In onze trainingen gaan we een beroep doen op het denkvermogen van de hond, rekening houdend met zijn leeftijd, achtergrond en raskenmerken. We laten je tijdens diverse oefeningen zien hoe je hond leert en communiceert, en hoe je je relatie met je hond kunt opbouwen en verdiepen. Hierdoor leer jij hoe je je hond in alle situaties goed kunt begeleiden, tijdens de training, maar ook buiten het trainingsveld om.

Hoe werken wij?

Wij werken in groepen van maximaal 10 deelnemers met 3 trainers per groep. Dit omdat wij het belangrijk vinden iedereen de aandacht te geven die nodig is, en we zien op deze manier ook veel details die we anders kunnen missen. De nadruk van onze trainingen ligt op kennis over je hond, hoe hij leert en jij hem goed kan opvoeden, niet als eerste op het snel aanleren van commando’s, hoewel dat zeker een onderdeel is van de training. Wij leren je heel graag hoe je, op een kalme manier, je hond goed kan leren begrijpen, en zo een meer natuurlijke opvoeding kan geven waarin jij je ook als baas helemaal kan ontspannen en de leiding neemt in jullie relatie. We vinden het belangrijk om de groep als geheel te zien, zodat je elkaar kan helpen en versterken en je van elkaar kan leren.

Afbeelding Sem
Trainingsavond

Dinsdagavond en Donderdagavond

van 19.00 tot 21.00

Contact
Telefoon: 06 432 71 537
LOCATIE
Prins Hendrikstraat 51
3151 AE Hoek van Holland